K. Samphan

Archive for October 2010

ความฝันและพายุทะเลทรายบนหลังอูฐ

leave a comment »

ควันบุหรี่อ้อยอิ่ง
แก้วสีเหลืองอำพันบรรจุความฝันของกวี
หยดน้ำข้างแก้วพร่างพรูดั่งหยาดน้ำตาของหญิงสาวผู้สูญเสียคนรัก

เธอติดค้างอยู่ในห้วงคะนึงของความฝันและเศษเสี้ยวความจริง
เฉกเช่นเดียวกับอารมณ์กวี…

น้าคนนั้นสนทนากับอากาศ
เจ้าหญิงของเขาคงโบยบินออกจากแก้วในมือ
พลิ้วไหวกับแสงนีออนกระด้างบาดทิ่มใจ

ในโลกที่ให้ค่าความจริงของความฝันแค่รุ่งสาง
น้าคงเจ็บปวด เฉกเช่นเดียวกับกวี…
“ความจริงของปัจจุบัน แห่งปัจจุบันของความจริง”

ค่ำคืนนี้น้าคงหลับไหลไปพบกับความจริง
…ความจริงลวงดั่งแสงของจันทราพร่างพราวในนคร
ก่อนที่เสียงนาฬิกาจะสะกิดให้หันมามองความฝันอีกครา

เพื่อพบว่ามันเป็นเพียงกระติกน้ำเก่าๆ ที่บรรจุ…
อากาศธาตุในทะเลทราย

สองสหายร่วมรจนาเคล้าอารมณ์เบียร์
๒๒ กันยายน ๒๕๕๓
๒๓.๓๘ น.
ในคืนวันพระที่ไม่ได้มีหนเดียว

Advertisements

Written by ksamphan

October 9, 2010 at 7:11 am

Posted in อื่นๆ