K. Samphan

ปัญหาที่แท้จริงของชีวิต

leave a comment »

ชนชั้นนำจำนวนหนึ่งตระหนักดีว่าปัญหาโลกร้อนคือปัญหาเร่งด่วนที่พวกเขาต้องเร่งรีบหาทางแก้ไข และนับตั้งแต่การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมครั้งแรกเมื่อ 40 ปีที่แล้ว ผู้คนก็ตระหนักถึงปัญหานี้มากขึ้น อันนำมาซึ่ง ‘หนทาง’ ในการแก้ปัญหาหลากหลายเส้นทาง

แต่ตลอด 40 ปีที่ผ่านมา ดูเหมือนว่า ‘ความกังวล’ เรื่องสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติจะแยกไม่ออกจากความกังวลของผู้คนในโลกตะวันตก ซึ่งไม่ใช่ความกังวลของผู้คนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้

พวกเขาไม่ได้กังวลกับภาวะโลกร้อนและปัญหาอื่นๆ ที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญพูดคุยกันบนเวทีการประชุม แต่สิ่งที่พวกเขาต้องเจออยู่ทุกวันก็คือ

หนึ่ง มลพิษในที่พักอาศัย: ในขณะที่เราได้รับความร้อน แสงสว่าง และความสะดวกสบายอื่นๆ เพียงการกดสวิตช์ แต่ประชากรในประเทศกำลังพัฒนาจำนวน 3,000 ล้านคนไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากการใช้กระดาษแข็งหรือมูลสัตว์เป็นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหารและให้ความอบอุ่น ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากการสูดดมควันพิษอย่างน้อย 1.4 ล้านคน และอาจจะมากถึงเกือบ 2 ล้านคน โดยส่วนมากเป็นผู้หญิงและเด็ก

สอง การขาดแคลนน้ำสะอาดและสุขอนามัย: ประมาณร้อยละ 7 ของผู้เสียชีวิตในประเทศกำลังพัฒนา มีสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการขาดแคลนน้ำสะอาดและสุขอนามัย ซึ่งนั่นหมายถึงเกือบ 3 ล้านชีวิตในแต่ละปี

สาม ความยากจน: ผู้คนมากกว่า 1,000 ล้านคนบนโลกใบนี้ดำรงชีวิตด้วยเงินน้อยกว่า 1.25 ดอลลาร์ต่อวัน การนึกถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงไม่ต่างกับการใฝ่ฝันถึงสินค้าแบรนด์เนม ถ้าครอบครัวของคุณกำลังหนาวสั่น คุณก็ต้องตัดต้นไม้เพื่อนำมาเผาให้ความอบอุ่น ถ้าพวกเขากำลังหิว คุณก็ต้องถางป่าเพื่อผลิตอาหาร และถ้าคุณไม่มีความหวังกับอนาคต หนทางเดียวที่คุณมีก็คือการมีลูกมากขึ้นเพื่อคอยดูแลคุณในยามแก่ชรา

การประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมในระดับโลกจะยังคงพูดถึงเกษตรอินทรีย์ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า และแผงโซลาเซลล์กันต่อไป ความปรารถนาดียังคงไม่สูญหายไปไหน แต่ความปรารถนาดีเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอสำหรับการนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างได้ผล

และกระทั่งปัญหาที่กองอยู่บนเวทีการประชุมก็อาจไม่ใช่ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็เป็นได้

IMAGE ปีที่ 25 ฉบับที่ 8 (สิงหาคม 2555)

Advertisements

Written by ksamphan

September 7, 2012 at 3:50 am

Posted in Neighbours Matters

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: