K. Samphan

ตามหาความยุติธรรม

leave a comment »

การร้องเรียนเป็นประเพณีเก่าแก่ในสังคมจีน มันเกิดขึ้นตั้งแต่ดินแดนแห่งนี้ยังอยู่ภายใต้อำนาจขององค์จักรพรรดิ แต่จากการศึกษาของนักปราชญ์ชาวจีน มีผู้ร้องเรียนน้อยกว่าร้อยละ 6 ที่ได้เห็นปัญหาของตนได้รับการแก้ไข อย่างไรก็ตาม ประชาชนชาวจีนหลายล้านคนในทุกวันนี้ก็ยังคงเชื่อมั่นในวิธีการนี้

ผู้ร้องเรียนหลายคนยังคงมีความหวังว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงได้รับรู้ความทุกข์ยากของพวกเขา ความช่วยเหลือจะเดินทางมาถึงพวกเขาในที่สุด

พื้นที่รอบๆ สถานีรถไฟสายใต้ของกรุงปักกิ่งคือ ‘หมู่บ้านของผู้ร้องเรียน’ ซึ่งเดินทางมาจากทั่วประเทศ พวกเขาสิ้นหวังกับกระบวนการยุติธรรมที่บ้านเกิด และหวังว่ารัฐบาลกลางที่ปักกิ่งจะเป็นที่พึ่งให้กับพวกเขาได้

สิ่งที่คนเหล่านี้ต้องการคือเงินชดเชยจากความอยุติธรรมที่พวกเขาได้รับ ไม่ว่าจะเป็นการถูกแย่งยึดที่ดิน การไม่ได้รับบำนาญหรือค่าจ้าง การถูกเลิกจ้างอย่างไม่ยุติธรรม หรือการถูกข่มเหงรังแกทางเพศ วันแล้ววันเล่าที่พวกเขาเฝ้ารอความฝันลมๆ แล้งๆ อยู่ที่สำนักงานรับเรื่องร้องเรียนของรัฐบาล ก่อนจะต้องหาที่ซุกตัวนอนเมื่อตะวันตกดิน

ในสายตาของเจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์ เพิงหลังเล็กหลังน้อยของกลุ่มผู้ร้องเรียนในปักกิ่งเป็นภาพที่ไม่น่าพิสมัย และมันก็ถูกทำลายไปเกือบทั้งหมดก่อนที่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2008 จะเริ่มขึ้น ในปัจจุบัน พื้นที่ที่เคยเป็นที่ซุกตัวนอนของผู้สิ้นหวังจากต่างจังหวัดถูกล้อมรั้วหรือปิดตาย อุโมงค์หรือช่องเล็กช่องน้อยถูกฉาบปิดด้วยซีเมนต์ และผู้คนที่ถูกขับไล่ให้ออกไปอยู่ในเขตชานเมืองก็ยังคงถูกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นข่มเหงรังแกอยู่ตลอดเวลา

พวกเขาส่วนหนึ่งเดินทางกลับบ้าน บางคนถูกคุมขัง แต่อีกหลายคนก็ยังคงกลับมาที่ปักกิ่ง ครั้งแล้วครั้งเล่า โดยหวังว่าจะมีคนได้ยินเสียงร่ำไห้ของพวกเขาสักวัน

IMAGE ปีที่ 25 ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม 2555)

Written by ksamphan

August 5, 2012 at 5:44 am

Posted in Neighbours Matters

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: